Opnamecriteria

Hoe wordt een opname geregeld?

De dagelijks verantwoordelijke, staat in voor het beheer van de wachtlijst. Zij staat in voor het opnamebeleid, zowel in WZC Baronie van Boelare als in WZC ‘t Cautervelt.

De hoofdverpleegkundigen staan in voor de opname op de afdeling en de organisatie ervan. U kan telefonisch of schriftelijk contact opnemen om iemand op de wachtlijst te plaatsen. U kan ook een mail sturen naar admin@baronievanboelare.be. Om op de wachtlijst kunnen geplaatst te worden dienen volgende gegevens meegedeeld te worden:

 

-naam kandidaat-bewoner

-naam contactpersoon, relatie tot de kandidaat-bewoner en telefoonnummer

-huisarts

-Kaztschaal (dit is de verzorgingsschaal met scores voor wassen, kleden, toiletbezoek, incontinentie, verplaatsen, eten, verwardheid in tijd en plaats)

-voorkeur kortverblijf en/of definitief verblijf

-voorkeur WZC Baronie van Boelare of WZC ‘t Cautervelt

-verblijf op het moment van inschrijving: thuis, in het ziekenhuis, bij familie, …

 

Indien er een kamer vrijkomt, wordt u of de sociale dienst in het ziekenhuis gecontacteerd.

Indien een definitieve kamer vrijkomt, wordt eerst contact opgenomen met onze centra voor kortverblijf. Deze bewoners hebben 1e keuze.

Indien een definitieve kamer vrijkomt, wordt de wachtlijst in chronologische volgorde geraadpleegd. Afhankelijk van de verdieping waar de kamer vrij is (niet-dementerende afdeling of afdeling voor de bewoners met het dementiesyndroom), wordt de bewoner geselecteerd volgens zorgprofiel.

Kandidaat-bewoners met een zware zorgbehoevendheid hebben voorrang op personen met een lichter zorgprofiel. Daarom is het belangrijk dat, indien er een verandering optreedt in de Katz-schaal, dit doorgegeven wordt aan de opnameverantwoordelijke.

Kandidaat-bewoners worden volgens chronologie van de wachtlijsten opgenomen in het woonzorgcentrum in functie van de vraag naar de kamer.

Kandidaat-bewoners die een koppel vormen en die een tweepersoonskamer wensen, hebben voorrang op een alleenstaande kandidaat-bewoner die wenst te verblijven op een tweepersoonskamer.

Familieleden van personeelsleden hebben voorrang op kandidaat-bewoners op de wachtlijst.

Indien men gecontacteerd wordt door de opnameverantwoordelijke en men weigert tweemaal, wordt men van de wachtlijst geschrapt.

Alvorens in het woonzorgcentrum opgenomen te worden, moet elke bejaarde een attest van vrijwillige opname kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat hij/zij vrijwillig opgenomen wordt in het centrum voor kortverblijf of in het woonzorgcentrum. Het attest van vrijwillige opname kan men bekomen bij de sociale dienst in het ziekenhuis of bij de sociale dienst van de mutualiteit.

 

Praktisch

Bij een opname dient men de identiteitskaart mee te brengen, de SIS-kaart, vignetten van de mutualiteit, bankrekeningnummer van de toekomstige bewoner (bankkaart), gegevens van de contactpersonen, de medicatie en medicatielijst.

Wij vragen eveneens 4 eigen handdoeken en washandjes mee te brengen, voor het geval er zich een ziekenhuisopname stelt tijdens het verblijf in het woonzorgcentrum.

 

– Een opname gaat steeds door in de voormiddag op de vastgelegde dag, ten laatste om 11u.

– Er wordt vermeden om opnames te laten doorgaan op een vrijdag.

– Er gebeuren geen opnames in het weekend. Ook een wederopname uit het ziekenhuis gebeurt tijdens de week.