Visieteksten

OMSCHRIJVING VAN HET BEOOGDE PROJECT

Een leefgroep is een kleine gemeenschap waarin bewoners worden opgenomen op basis van hun nood aan veiligheid en structuur.

In een aangepast woon- en leefklimaat vertoeven bewoners, die omwille van hun psychische en fysische toestand beperkt zijn in hun zelfredzaamheid, in permanente nabijheid van een leefgroepbegeleidster, die ook aandacht heeft voor de vragen en de wensen van familieleden en/of personen uit de directe omgeving van de bewoner.

 

Door deskundige begeleiding:

– stimuleert men positieve groepsinteractie en sociale contacten

– verhoogt men het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde

– kan men bij de maaltijdbegeleiding extra aandacht geven aan de eigenheid en de wensen van de bewoner

– kan men animatie op maat aanbieden met als doelstelling een evenwichtige benadering tussen individu en groepsbelang

De ideologie van leefgroepwerking steunt op een positief mensbeeld. Een visie waarbij de “mens in zijn totaliteit” bejegend wordt: stimuleren van de capaciteiten van de bewoner, de mogelijkheden van de bewoner optimaliseren en de beperkingen respecteren.

 

Wij trachten de levenskwaliteit te optimaliseren door:

– oog te hebben voor specifieke en individuele noden en behoeften van de bewoner

– multi-disciplinair overleg te organiseren met het verpleegkundig, zorgkundig en paramedisch team. Er is ook een nauwe samenwerking met het onderhouds- en keukenpersoneel.

– respect te hebben voor iedere individuele persoonlijkheid en de privacy

– iedere bewoner een maximale autonomie aan te bieden en keuzemomenten in te bouwen

– aandacht te hebben voor lichamelijke en geestelijke aspecten van de bewoner

– respect te hebben voor de levensgeschiedenis en de levensstijl van de bewoner