Palliatieve visie

Ons doel is, om samen met de coördinerend arts, de huisarts en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost Vlaanderen de kwaliteit van het leven van de bewoner te bewaken in de palliatieve fase.

Palliatieve zorg betekent voor ons:

*Het instaan voor een totale zorg bij bewoners bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Hierbij proberen we alle noden te bevragen en op te vangen, dit zowel van de bewoner als zijn omgeving.

*De bewoner nabij zijn in zijn laatste levensfase. Waardig afscheid nemen van het leven is erg belangrijk, zowel voor de bewoner als voor zijn omgeving.

“PALLIATIEVE ZORG IS ALLES WAT NOG DIENT GEDAAN TE WORDEN ALS MEN

DENKT DAT ER NIETS MEER KAN GEDAAN WORDEN.”

 

Onze doelstellingen zijn:

-Aanbieden van comfortzorg.

-Bestrijden van lichamelijke ongemakken en pijn.

-Alle noden en wensen bespreken en ondersteunen.

-Een open communicatie nastreven tussen alle betrokken personen, waarbij we openstaan voor zins- en levensvragen.

-Speciale aandacht te schenken aan de palliatieve zorg bij bewoners met dementie, met als speciaal aandachtspunt de bespreking vooraf.

-De gemaakte keuzes van de bewoner/familie te laten primeren op onze visie.

-Elke bewoner het recht geven om hier te kunnen en mogen sterven.

-Ruimte scheppen voor het afscheid nemen in een warme, huiselijke sfeer.

-Openstaan voor nabestaanden en ondersteuning bieden in het rouwproces.

Vragen of bemerkingen:

– Dokter Delmotte Frank, coördinerend arts

– Mevrouw D’Homme Christel, verantwoordelijke zorg

In het WZC Baronie van Boelare kan u steeds terecht bij:

– Mevrouw D’Hondt Veronique, hoofdverpleegkundige

– Mevrouw Vanden Nest Nancy, hoofdverpleegkundige