Onze visie op dementie

Vanuit de opdrachtverklaring willen we streven naar een geïndividualiseerde, belevingsgerichte en warme zorg voor de bewoner met het dementiesyndroom.

Om dit te realiseren streven we ernaar om samen te werken met betrokken, gevormde en gescreende medewerkers.

We trachten met de familie een vertrouwensrelatie op te bouwen via correcte informatie, een degelijke begeleiding en intensieve samenwerking.

Om deze zorg op maat te kunnen aanbieden, zal het beleid bij opname en verblijf, gebaseerd zijn op overleg met alle betrokkenen.

Vrijwilligers worden op een passende manier in de zorg ingeschakeld.

We proberen het bestaande woon-, zorg- en leefklimaat maximaal aan te passen en daarin specifieke woonvormen aan te bieden.

 

Vragen of bemerkingen:

– Dokter Delmotte Frank, coördinerend arts

– D’Homme Christel, verantwoordelijke zorg

 

In het WZC Baronie van Boelare kan u steeds terecht bij:

– Mevrouw D’Hondt Veronique, hoofdverpleegkundige

– Mevrouw Vanden Nest Nancy, hoofdverpleegkundige en referentieverpleegkundige dementie