Onze visie

VISIE EN WAARDEN

Ons woonzorgcentrum staat open voor alle personen die nood hebben aan een definitieve opname of een opname in het centrum voor kortverblijf, ongeacht hun herkomst en/of hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Er wordt prioriteit gegeven aan zwaar zorgbehoevenden uit de regio.

Onze missie is om aan onze residenten – valide, zorgbehoevende en ouderen met het dementiesyndroom – een maximaal ge├»ndividualiseerd verblijf in het woonzorgcentrum en de hoogst mogelijke kwalitatieve opvang aan te bieden met aandacht en respect voor iedere persoon en dit aan een haalbare prijs.

De kernfilosofie om dit te verwezenlijken is dat iedere bewoner uniek is. Met inspraak van de bewoner en in samenwerking met ons multidisciplinair team, bieden wij zorg op maat aan. In dit proces is er ook een bijzondere plaats voor de familie weggelegd.

Samenvattend kunnen wij stellen dat wij leven aan het leven wensen toe te voegen.