Gebruikersraad

Hier worden residenten en familieleden uitgenodigd om suggesties en/of opmerkingen naar voor te brengen over alle aangelegenheden die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen. Dit wordt uitgehangen op de uithangborden in het woonzorgcentrum en wordt aangekondigd op de factuur.

Deze raad vergadert éénmaal per trimester. De voorzitter is een afgevaardigde van de directie, normaal gezien is dit een hoofdverpleegkundige.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ter inzage van de bewoners en hun familieleden en het personeel ophangt.