Verzorging en hygiene

Dagindeling :

De ochtendzorg gebeurt van 6u30 tot ongeveer 10u30.

De middagzorg start om 12u15 tot omstreeks 13u.

De namiddagzorg is van 15u tot 16u30.

De avondzorg start om 18u. Op vraag van de bewoners kunnen zij geholpen worden om naar bed te gaan.

U bepaalt uw eigen dagritme.

U gaat slapen wanneer u dat wenst.

Wij vragen u de middagrust van 12u tot 14u te respecteren.

Een goede hygiëne en persoonlijke verzorging bevorderen de leefsfeer op aangename wijze.

Wij vragen u vriendelijk om daar steeds aandacht voor te hebben.

Als het niet meer gaat om voor uw persoonlijke verzorging in te staan, staat het personeel klaar om u te helpen waar het nodig is.

Ook hulp van familie is hier welkom.

Eventuele hulp zal gegeven worden zoals u dat graag wenst voor zover uw gezondheid en eigen belang daardoor geen gevaar lopen.

Hulp van onzentwege zal steeds gebeuren met een groot respect voor uw persoon en dient u steeds een geborgen gevoel te geven.

U kiest zelf uw kleding.

Wenst u onmiddellijke hulp, dan kan u zich bedienen van het oproepsysteem. Uw oproep zal zo vlug mogelijk beantwoord worden.

Huisarts:

De vrije keuze van geneesheer door de bewoner is gewaarborgd. Bij gebrek aan een eigen huisarts kan beroep gedaan worden op de geneesheercoördinator van het woonzorgcentrum of een andere huisarts naar keuze.

Manicure/pedicure:

Een manicure of pedicure is op afspraak beschikbaar.

Kapster:

Wekelijks is er een kapster aanwezig. U kan met de verpleging een afspraak maken. U kan ook uw haar laten verzorgen door uw familie, een kennis of u kan buitenshuis naar de kapper gaan.

Kinesitherapie:

Alle residenten kunnen beroep doen op kinesitherapeuten van het woonzorgcentrum. U kan uw kinesitherapeut vrij kiezen als ROB bewoner en als bewoner in het centrum voor kortverblijf. De kine is enkel voor RVT bewoners inbegrepen in de ligdagprijs.

Wij stimuleren onze zorgbehoevende bewoners om zo zelfredzaam mogelijk te functioneren, zodat een verbetering of het behouden van de functionaliteit en de kwaliteit van het leven en verblijf gerealiseerd mag worden. Naast de klassieke kinesitherapeutische behandelingen met het oog op motorische, cardiovasculaire, respiratoire, neurogene en functionele aspecten, staan ook de comfortzorg, het adviseren en beoordelen van hulpmiddelen, psychomotorische training en preventie (vooral valpreventie) centraal.

Was:

U kan zelf kiezen of u zelf instaat voor de persoonlijke was of dat u gebruik maakt van de wasserij Gaverland. Labelen van de kledij gebeurt gratis door de wasserij.

Handdoeken, washandjes en beddengoed zijn voorzien door het woonzorgcentrum/centrum voor kortverblijf. Wij vragen wel om 4 eigen handdoeken en washandjes mee te brengen, voor het geval een ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Ziekenhuisopname:

Als u medisch specialistische zorgen nodig hebt, wordt u naar het ziekenhuis van uw keuze overgebracht, in samenspraak met uw huisarts.

Bewoners die palliatieve zorgen nodig hebben dienen niet noodzakelijkerwijze overgebracht te worden naar een ziekenhuis.

Fixatie:

Elke bewoner heeft het recht om vrij te zijn van fixatie. Er moet een gegronde reden zijn om af te wijken van dit individueel recht op vrijheid. Fixatie gebeurt alleen indien er geen alternatieven voor handen zijn en is in principe kortdurend.

Elke fixatie moet op regelmatige basis geëvalueerd worden en zo spoedig mogelijk afgebouwd/gestopt worden.

Indien een bewoner dient gefixeerd te worden, gebeurt dit steeds in overleg met de hoofdverpleging, de huisarts en de familie. Het document met betrekking tot beschermende maatregelen wordt ondertekend.