Veiligheid

U mag elektrische toestellen (bv. staande lamp) bijplaatsen op uw kamer, indien deze – de snoeren inbegrepen – voldoen aan de vereiste veiligheidsvoorschriften. De polyvalent technisch medewerker van de instelling heeft de plicht deze toestellen regelmatig te controleren op hun veiligheid en desnoods de nodige aanbevelingen te doen.

Indien u een televisie wenst te plaatsen op de kamer, is het vanaf 2011 in alle woonzorgcentra verplicht om een flatscreen televisie te kiezen in plaats van een televisie met een beeldbuis. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen beslist. Deze wetgeving is er gekomen omwille van het brandgevaar door mogelijke implosie van de beeldbuis.

Uit veiligheidsoverwegingen mogen volgende toestellen niet gebruikt worden: elektrische dekens, elektrische kussens, kookplaatjes, verwarmingsspiraal, straalhaarden en strijkijzers. Indien de directie een inbreuk opmerkt, zullen de nodige maatregelen getroffen worden.

Op eigen initiatief of door de familie mogen er geen stopcontacten bijgeplaatst worden.

Het gebruik van domino’s is ten strengste verboden.

Als belangrijke veiligheidsmaatregel vragen wij u om op de kamer niet te roken, geen kaarsjes te branden en geen asbakken in de prullenmand te ledigen.

De directie zal u vertrouwd maken met alle wegen waarlangs u in geval van nood de kamer en afdeling kunt verlaten.