Tussenkomst in verblijfskosten

Centrum voor kortverblijf:

De dagprijs van de eerste maand van uw verblijf in het centrum voor kortverblijf kan gedeeltelijk terugbetaald worden door uw mutualiteit.

 

Definitief verblijf in het woonzorgcentrum:

Bij een opname in het WZC wordt de zorgverzekering aangevraagd. Dit is een tussenkomst van de mutualiteit ten bedrage van 130 euro per maand. Dit vervangt het bedrag van de mantelzorg, die u in de thuissituatie eventueel reeds ontving.

U kunt ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming aan personen met een handicap bij de Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidentuinlaan 50 bus 150 te 1000 Brussel. U kunt met deze dienst contact opnemen op volgende manieren:

-Aan de gemeente vragen om het verblijf aan de Directie-generaal Personen met een handicap te melden door het sturen van een “mededeling” via Communit-e

-Het verblijf meedelen door het sturen van een email naar handin@minsoc.fed.be

-Het verblijf telefonisch meedelen op het gratis groen nummer: 0800/987 99 (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30)

-Het verblijf meedelen per fax 02/509 81 85

-Het verblijf meedelen door het sturen van een brief

 

Algemeen:

Wanneer de bewoner of zijn/haar familie niet volledig kan instaan voor de verblijfskosten, dient men een aanvraag  te doen tot tussenkomst van het O.C.M.W.